Аграрлық факультеті

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

19 January 2018

Оқу процесіне жаңа оқыту технологиялары енгізілуде, мультимедиямен қамтамасыз ету жақсартылды.

Оқу процессінде білім беру бағдарламасының практикалық- бағдарланған жолы болашақ мамандарды даярлаудың негізгі тапсырмасын шешеді – жеке тұлғаның профессионалды компетенттілігін дамытуға арналған шарттарды жасау болып табылады. Осы мақсатта студенттердің іс-тәжірибеден өтетін келісім-шарт жасалған, ауданның ауыл шаруашылық ірі кәсіпорындарында студенттердің профессионалды іс-тәжірибесі ұйымдастырылады. Сонымен, ЖШС «Шымкент құс», ЖШС «Ордабасы құс», ШҚ «Ортай», ШҚ «Сералы» және т.б. іс-тәжірибеден өту туралы келісім-шарттар бар.

Халықаралық  байланыстар

Білім сапасын жақсартуда және жоғары білімді бакалаврларды дайындауда кафедра әйгілі оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу институттарымен, алдыңғы қатардағы ғалымдар және сала мамандарымен үзілмес шығармашылық  байланыста.

Ғылыми зерттеу жұмыстар

Кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстары Ресей федерациясының Өзбекстан, Қазақстанның  ҒЗИ-мен  бірігіп жүргізілді. ҒЗИ жұмысының нәтижесі бойынша кафедра ғалымдарының төмендегідей оқулықтар, әдістемелік нұсқаулар, монографиялар баспадан шығарылды:

1. Тенлибаева А.С., Махатова И.А., Абдуалиева А.А., Толтебаева Ж.Д.

2018-2019 жылында «Агротехнология» кафедрасының ғылыми мақалалар саны-   89  , Импакт-фактор мақалары 0,720 және SCOHUS-1, ЖАК ғылыми журналға мақалалардың жинағы -4, конференцияларда-   84, оның ішінде ҚР Халықаралық конференцияларында-13, алыс және жақын елдерде-  17 , аймақтық конференцияларда-54  мақала жарияланған.

Талапкерге

Мамандықтарға сипаттама

5В080100- Агрономия

Жетістіктер

1. Мамандардың мобильділігін арттыруда мақсатында Евробірлестгінің қаржыландыруымен  2012 жылдан бастап  біржүйелі оқу бағдарламасы ендірілді Орталық Азия, Казахстан үшін  Tempus-EPASAT.

Кафедра тарихы

        М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің ректоры бұйрығымен 2003 жылдың 14 – мамырында «Агроөнеркәсіптік» факультетіне қарасты «Агротехнология», сонан соң 2005 жылы «Ветеринариялық медицина және зоотехния» кафедрасы болып бөлек құрылған болатын. 08.06.2011 жылы Ректордың бұйрығымен «Ветеринариялық медицина және зоотехния» кафедрасының базасында «Ветеринариялық медицина» кафедрасы құрылды.

  

Мамандықтың білім беру бағдарламасы 2 траектория бойынша жүргізіледі:

1. Перспективті мал шаруашылығы салаларының өнімдерін өндіру технологиялары

2. Құс, ара және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

      Кафедра тарихы

    

     

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» білім беру бағдарламасының мақсаты университеттің стратегиясына және ауыл шаруашылық өндірісін тұрақты дамыту бойынша агроөнеркәсіптік саясатына сәйкес мал шаруашылығы өндірушілерінің бәсекеге қабілетті мамандарын дайындау болып табылады.