Аграрлық факультеті

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Оқу-әдістемелік жұмыс

 

Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедраның ұйымдастыру жұмыстары «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша элективті пәндерді ендіру, дәрістер жинағын жаңалау сонымен қатар заманауи оқу – әдістемелік құралдар дайындауды талап етті.  Жылда ПОҚ қтілетін пәндерден силлабустарды жетілдіріп жаңалап отырады. Оқу жүйесінің кредиттік технологияға өтуі оқу процесінде жаңа инновациялық  әдістерді қолдануды қажет етеді сол мақсатта виртуальды лабораториялық жұмыстармен қамту, иллюстрациялық материалдарды электронды нұсқаларға айналдыру, бұл дәрістер барысында студенттердің уақыттарын тиімді пайдалануға қолайлы. ОСӨЖ және СӨЖ орындау үшін әдістемеліктер нұсқаулар дайындалған.

 

 

 

 

 

«Ауыл шаруашылық  ғылымдары » жоғары мектебі   «Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасының

2019-2020 оқу жылында  шығаратын  оқу-әдістемелік әдебиеттерінің баспадан шығару жоспары

 

Автордың

А.Ә.Ж.

Оқу –әдістемелік әдебиеттердің атауы

ОӘӘ түрі

ОӘӘ көлемітүрі

Баспа ти-

раж, саны

Басылым түрі

Басылым  айы  және  жылы

 

                                                                                              Оқу құралы   

 

1

Шатманов Қ.Қ.

Батхиева Г.Б.

Мусаева И.Қ.

«Өнімді және өнімсіз малдардың ішкі жұқпалы емес аурулары» пәнінен (5В120100, 6В09110 -   Ветеринариялық медицина мамандығы студенттеріне арналған)   

Оқу құралы    

12 б.т.

100

Қазақша

Қаңтар, 2020

 

Дәрістер  жинағы

 

2

Асылбеков Б.Ж.

«Ветеринарлық генетика» пәнінен дәрістер жинағы (5В120100 , 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

дәрістер жинағы

3 п.л.

 

20

Қазақша

Қыркүйек, 2019

 

3

Тұтқышбай И.А.

Байжанов К.С.

Сборник лекции по дисциплине «Болезни птиц» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

сборник

лекции

3 п.л.

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

4

Тұтқышбай И.А.

Байжанов К.С.

«Құс аурулары» пәнінен (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

дәрістер жинағы

3 б.т.

20

Қазақша

Қыркүйек , 2019

 

5

Қамбаров А.А.

Нұрділда Ә.Ш.

Балтахожаев Т.Р.

«Ветеринарлық кәсіпкерлік» пәнінен дәрістер жинағы (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

дәрістер жинағы

3 б.т.

20

Қазақша

Қыркүйек , 2019

 

6

Қамбаров А.А.

Нұрділда Ә.Ш.

Балтахожаев Т.Р.

Сборник лекции по дисциплине «Ветеринарное предпринимательство» ( для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -    Ветеринарная медицина)

сборник

лекции

 3 п.л.

 

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

                                                                                          Кейстер жинағы

 

7

Шеримова С.Қ.  

«Жануарлар  морфологиясы»  пәніне     арналған кейс БББ (6В09110 -  Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған )

Кейс

1 б.т.

 

20

Қазақша

Қаңтар, 2020

 

Әдістемелік нұсқау             

 

 

 

 

50

 

Ақпан 2014

8

Шатманов Қ.Қ.

Батхиева Г.Б.

Мусаева И.Қ.

Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине «Внутренние незаразные болезни продуктивных животных» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

1,5 п.л.

 

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

9

Шатманов Қ.Қ.

Батхиева Г.Б.

Мусаева И.Қ.

«Өнімді малдардың ішкі жұқпалы емес аурулары»» пәнінен зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,5 б.т.

 

20

Қазақша

Қыркүйек, 2019

 

10

Қамбаров А.А.

Шеримова С.Қ.

«Жануарлар физиология мен биохимиясы» пәнінен зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,6 б.т.

 

20

Қазақша

Қыркүйек , 2019

 

11

Қамбаров А.А.

Шеримова С.Қ.

Методическое указание к  лабораторным занятиям по дисциплине «Физиология и биохимия животных» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

 1,6 п.л.

 

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

12

Тұтқышбай И.А.

Байжанов К.С.

 

 

«Құс аурулары» пәнінен зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1 б.т.

 

20

Қазақша

Қаңтар, 2020 

 

13

Тұтқышбай И.А.

Байжанов К.С.

Методическое указание к  лабораторным занятиям по дисциплине «Болезни птиц» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

1,5 п.л.

 

20

Орысша

Январь, 2020

 

14

Тулеметова С.Е.

Мусаева И.Қ.

 

Методическое указание к  лабораторным занятиям по дисциплине «Ветеринарная фармакология и токсикология» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

1,5 п.л.

 

50

Орысша

Сентябрь, 2019

 

15

Тулеметова С.Е.

Мусаева И.Қ.

 

«Ветеринарлық фармакология және токсикология» пәнінен зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,5 б.т.

 

50

Қазақша

Қыркүйек, 2019

 

16

Тулеметова С.Е.

Мусаева И.Қ.

 

Методическое указание к  практическим занятиям по дисциплине «Ветеринарная фармакология и токсикология» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

1,5 п.л.

 

50

Орысша

Сентябрь, 2019

 

17

Тулеметова С.Е.

Мусаева И.Қ.

 

«Ветеринарлық фармакология және токсикология» пәнінен практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

1,5 б.т.

 

50

Қазақша

Қыркүйек , 2019

 

18

Қамбаров А.А.

Нұрділда Ә.Ш.

Балтахожаев Т.Р.

Методическое указание практическим занятиям  по дисциплине «Ветеринарное предпринимательство» для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина

методическое указания

1,5 п.л.

 

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

19

Қамбаров А.А.

Нұрділда Ә.Ш.

Балтахожаев Т.Р.

«Ветеринарлық кәсіпкерлік» пәнінен тәжірибелік сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,5 б.т.

 

50

Қазақша

Қыркүйек, 2019

 

20

Тулеметова С.Е.

Батхиева Г.Б.

Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине «Болезни пчел, рыб и зверей» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

1,5 п.л.

 

20

Орысша

Сентябрь, 2019

 

21

Тулеметова С.Е.

Батхиева Г.Б.

«Ара, балық және аң аурулары» пәнінен зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,5 б.т.

 

20

Қазақша

Қыркүйек, 2019

 

22

Қамбаров А.А.

Шеримова С.Қ.

«Жануарлар физиология мен биохимиясы» пәнінен практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқау (5В120100, 6В09110 -   Ветеринарлық медицина мамандығы студенттеріне арналған)

әдістемелік нұсқау

 1,6 б.т.

 

20

Қазақша

Қаңтар, 2020

 

23

Қамбаров А.А.

Шеримова С.Қ.

Методическое указание к  практическим занятиям по дисциплине «Физиология и биохимия животных» (для студентов по специальности 5В120100, 6В09110 -   Ветеринарная медицина)

методическое указания

 1,6 п.л.

 

20

Орысша

Январь, 2020

 

 

Барлығы-23

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 оқу жылына арналған «Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасының профессор-оқытушы құрамымен өткізілетін ашық сабақ жоспары

 

Оқытушының аты-жөні ғылыми дәрежесі, атағы

Ашық сабақты өткізу орны, уақыты, мерзімі

Пәні, курсы

Ашық сабақ түрі мен өткізу формасы

Сабақ тақырыбы

Ашық сабақты қарастырған хаттама

2

Қонысова С.С.

а.ш.ғ.к., аға оқытушы

17.10.2019ж.

Ауд 100

Сағ. 11.45

Жануарлар физиологиясы және биохимиясы

АП-18-8к1

 

Зертханалық сабақ

(зерттеу-талдау)

Эндокриндік жүйелер физиологиясы

№1 28.08.2019ж.

 

«Ветеринарлиялық клиникалық диагностика» кафедрасының күзгі семестрінде 2019-2020 оқу жылына арналған әдістемелік семинарының жоспары

 

Оқытушы

Баяндама тақырыбы

Семинар өтетін күні, уақыты және орны

1

Қаратаев Ш.М.

Аға оқытушы

 

Шетелден әкелінетін малдардың оңтүстік өңіріне бейімделу ерекшеліктері  

05.11.2019 ж.

10.40

Ауд. 112