Аграрлық факультеті

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми –зерттеу бағыты

Кафедра ғалымдары оқу процесімен қатар актуальды тақырыбтарды ғылыми жұмыстар жүргізуде. Зерттеу нәтижелерін республикалық, халықаралық, университет еңбек жинақтарында, сонымен қатар Томсон Рейтер баспаларында (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) жариялауда.

Эксперименттермен зертханалық жұмыс жүргізу үшін кафедра төмендегіде зертханалар мен музейлер жасақталған:

1.      Анатомиялық және морфологиялық музей

2.      Микробиология және вирусология зертханасы

3.      Биохимия және физиология зертханасы

4.     Фармакология және токсикология зертханасы

5.     Патологиялық анатомия және пат.физиология зертханасы

 Кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстары мемлекеттік бюджеттік тақырыптағы Б- 11- 07-04 «Разработка ассоцированной  вакцины против тейлериоза, бабезиоза и франсиеллеза крупного рогатого скота в южных регионах Казахстана» (Регистр №0194.РК 01254 прот. №1 от 27.08.2010) жетекші : б.ғ.д. Кожабаев М, орындаушылар в.ғ.к., Жанбырбаев М, в.ғ.к., Туткышбай И.А.  сонымен қатар басқа ветеринариялық медицина бағытында да біршама мемлекеттік бюджеттік ғылыми ЛОТ-тармен жұмыс жүргізілуде.