Аграрлық факультеті

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылым

2019 ж. Оқу үрдісіне зерттеу нәтижелерін енгізу бойынша жұмыстар айтарлықтай жанданды.
«Ауылшаруашылық ғылымдары жоғары мектебінде» 
1. Мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша Б-11-07-15: техника ғылымдарының докторы, проф. Наурызбаев Е.М. «Ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суармалы жайылымдар» пәні бойынша дәріс жүргізді;

2 г/б НИРБ-11-07-15 нәтижелері бойынша т.ғ.к., аға оқыт. Абдикеримова С.  "Суару мелиорациясы" пәні бойынша дәріс жүргізді.

 3. г/б НИР Б-11-07-15 нәтижесі бойынша т.ғ.к., аға оқыт.  Султанбекова П.С. "Су ресурстарының экологиясы" пәні бойынша дәріс жүргізді

4.  г/б НИР Б-11-07-15   нәтижесі бойынша т.ғ.к., аға оқытушы  Султанбекова  П.С. «Су нысандарын қорғау техникасы» пәнінен  «Ауылшаруашылығында су қорларын тиімді пайдалану жолдары» атты тақырыпта дәріс өткізді.

7. г/б НИР Б-11-07-15  нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Сыпабекова Г. Ж.  «Жер асты суларын іздеу және барлау» пәнінен ,«Зерттеудіңарнайы әдістері» атты тақырыпта дәріс сабағы

8.  г/б НИР Б-11-07-15 нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Сыпабекова Г Ж  «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау» пәнінен,  «Арынды су мүнарасы»атты тақырыпта дәріс сабағы

9.г/б НИР Б-11-07-15   нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент к.т.н.,доцент Сұлтанбекова Г Ж  «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау» пәнінен,  «Табиғи және ағызынды суды тазарту процессін коагуляция және флокулация арқылы жетілдіру» атты тақырыпта дәріс сабағы

10.г/б НИР Б-11-07-15  нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Баймаханов К Ж  «Егіншілік» пәнінен, «Арынды су мүнарасы» атты тақырыпта дәріс сабағы